رادیو دال
مگه این نیست هرکدوم تا آخر عمر یه تعداد محدودی واژه میتونیم بگیم و بنویسیم و تایپ کنیم؟ پس بهتر نیست از این واژه ها به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم و کلماتمون را تا جایی که میشه با افراد بیشتری به اشتراک بذاریم؟ رادیو دال هم با همین ایده شکل گرفته: من که میشستم با دوستام گپ بزنم و ازشون راجع به مهاجرت و کار و زندگی سوال بپرسم، خب چرا حرفها و تجربیاتشون رو با بقیه به اشتراک نذارم؟

  
Publisher
Arash Thr
Website
https://arashthr.github.io/radioDaal
Genre
Careers   Podcasts   Business   Society & Culture   Personal Journals   Education   Higher Education  
collectionExplicitness
cleaned
trackExplicitness
cleaned

Latest Episode
You can check more episode on Publisher's website

Title
پرنیان و استرالیا
Description
استرالیا کشور بعدی است که در رادیو دال سراغش رفتیم و همراه شدیم با پرنیان عزیز. پرنیان کارشناسی خودش رو ایران و در رشته معماری دریافت کرده و پس از اون برای ادامه تحصیل راهی استرالیا شده.
Published
2017-12-24 20:30:00 UTC
https://arashthr.github.io/radioDaal


About This Site  Privacy Policy

© OKIHIKA.COM

the Apple logo, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.