پادکست – کیبرد آزاد

  
Publisher
Jadi
Website
https://jadi.net
Genre
Personal Journals   Podcasts   Society & Culture   Technology   Podcasting  
collectionExplicitness
cleaned
trackExplicitness
cleaned

Latest Episode
You can check more episode on Publisher's website

Title
رادیوگیک شماره ۸۳ – جی دی پی آر – مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا
Description
نکته: می دونم این تکراری است.. ولی چون در قبلی لینک پادکست رو اشتباه گذاشته بودم و برنامه‌های پادکست خون اشتباه می‌کردن، دوباره پستش کردم! با هشتگ #ازاونکارها توی این شماره ویژه، به مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا می‌پردازیم. قانونی که باعث شده این روزها حتی اگر در یخچال رو هم باز کنیم، […]
Published
2018-06-09 19:29:44 UTC
https://jadi.net


About This Site  Privacy Policy

© OKIHIKA.COM

the Apple logo, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.