پادکست – کیبرد آزاد

  
Publisher
Jadi
Website
https://jadi.net
Genre
Personal Journals   Podcasts   Society & Culture   Technology   Podcasting  
collectionExplicitness
cleaned
trackExplicitness
cleaned

Latest Episode
You can check more episode on Publisher's website

Title
رادیوگیک شماره ۸۱ – اعتبار اجتماعی شما برای رفتن به اینترنت کافی نیست
Description
در شماره ۸۱ رادیوگیک، در تقاطع تکنولوژی و جامعه به اخبار نگاه می کنیم. سعی می کنیم نگاهی عمیق تر داشته باشیم تا بفهمیم اگر همه آدم ها زیر نظر باشن و برای هر کاری امتیاز بگیرن، «بداخلاق ها نمی تونن سوار قطار بشن» چطوری تبیدل می شه به «معترض ها اجازه ندارن بیان اینترنت». […]
Published
2018-03-20 13:16:55 UTC
https://jadi.net


About This Site  Privacy Policy

© OKIHIKA.COM

the Apple logo, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.