پادکست – کیبرد آزاد

  
Publisher
Jadi
Website
https://jadi.net
Genre
Personal Journals   Podcasts   Society & Culture   Technology   Podcasting  
collectionExplicitness
cleaned
trackExplicitness
cleaned

Latest Episode
You can check more episode on Publisher's website

Title
رادیو گیک شماره ۷۹ – آراش بالاخره آزاد
Description
گاهی اینقدر حرف زدن عقب افتاده که دیگه حرفی برای زدن نمی مونه. این از اون رادیوها است. آرش آزاده. کلی آدم کشته شدن. کمی از حرف‌هامون رو می زنیم تا بتونیم برگردیم روی مسیر مرسوم. ظاهرا اگر کلی حرف نزده بمونه، حرفی برای زدن نمی مونه متاسفانه براوزر شما از اچ تی ام ال […]
Published
2018-01-16 17:48:16 UTC
https://jadi.net


About This Site  Privacy Policy

© OKIHIKA.COM

the Apple logo, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.